ABOUT US

With the years’ knowledge and experience we provide practical advice,
tips and correct choices for pumping equipment.

INTRODUCTION

This CC was registered on April 16, 2007 after a shortage was identified in the market at the time: The provision of pump equipment and the lack of technical advice. With the years’ knowledge and experience of people like Japie Reichert* and Aubrey Croeser, the CC has been used by many people to provide practical advice, tips and correct choices for pumping equipment. This knowledge was presented in the sectors of agricultural, civil, residential, municipal and private capacities.

The changes in the world, and especially the Covid-19 pandemic, have resulted in our efforts to use computer technology and what the Internet offers us to build on this tradition in the form of an online business service. We want to offer you a wide range of reliable pumps, make the choices easy for you and make it easy to obtain the pumps. We do this by providing the necessary information to enable you to make the selection of your pump and equipment as easy as possible. We will however always be available in person to assist you with difficult designs of pumps and pumping stations.

Our technical team came from the early 1970s and saw the development of drip and micro-irrigation grow to the fantastic farm developments with sophisticated pump stations, automatic irrigation systems and soil moisture management that we know today.

Feel free to ask us to help you with the planning of your irrigation systems.

MEET OUR TEAM

Aubrey Croeser

Manager

Japie Reichert

* We honour his life, he passed away on 02/12/2020

INLEIDING

Die BK is op 16 April 2007 geregistreer nadat daar ‘n leemte in die mark vir die voorsiening van pomptoerusting en die tekort aan tegniese advies raakgesien is in daardie tyd. Met die jarelange kennis en ondervinding van mense soos Japie Reichert* en Aubrey Croeser, is die BK deur menige mense gebruik vir die voorsiening van praktiese advies, wenke en korrekte keuses vir pomptoerusting. Hierdie kennis is aangebied in die sektore van landbou-, siviele, residensiële, munisipale en privaat hoedanighede.

Die veranderinge in die wêreld en veral die Covid-19-pandemie, het teweeg gebring dat ons die rekenaartegnologie en dit wat die internet ons alles bied wil inspan om op hierdie tradisie voort te bou in die vorm van ‘n aanlyn besigheidsdiens. Ons wil ‘n wye reeks betroubare pompe aan u bied, die keuses vir u maklik maak en dit net so maklik maak om die pompe te bekom. Dít doen ons deur die nodige inligting te bied wat u in staat stel om die keuse van u pomp en toerusting so maklik as moontlik te maak. Ons is nog altyd in persoon daar om u by te staan met moelike ontwerpe van pompe en pompstasies.

Ons tegniese span kom uit die vroeë 1970’s en het die ontwikkeling van drup- en mikro-besproeiing sien groei tot die fantastiese plaasontwikkelings met gesofistikeerde pompstasies, outomatiese besproeiingstelsels en grondvogbestuur soos wat ons dit vandag ken.

Vra ons gerus om u te help met die beplanning rondom u besproeiingstelsels.